Wat doen wij

Max Bögl Nederland BV en VBK groep nemen samen, onder naam van Combinatie Stadlander (CSL) en in opdracht van de Stadsdeel Zuid, het ontwerpen, de bouw en 15 jaar onderhouden van de Boerenwetering garage op zich. Het project is aanbesteed volgens de “BVP” methode wat staat voor Best Value Procurement.

Werkzaamheden

De ondergrondse parkeergarage bestaat uit twee lagen en geeft ruimte aan 600 autoparkeerplaatsen. De in- en uitgang van de garage worden gesitueerd langs het water van de Ruysdaalkade, evenals de liftgebouwen. De ingang van de parkeergarage komt te liggen aan de zuidzijde van de Ruysdaelkade, de uitgang aan de noordzijde.

Alvorens te kunnen starten met de bouw van de parkeergarage zijn in het najaar van 2014, de aanwezige Kabels en Leidingen verlegd/vervangen.

Begin september 2015 is de aannemer gestart met het verwijderen van een oud diepriool onder de Ruysdaelkade. Dit riool is in 1912 aangelegd maar niet weggehaald toen in 1995 een nieuw diepriool werd geplaatst. Het oude diepriool wordt voorafgaand aan de bouw van de parkeergarage verwijderd omdat het een obstakel vormt voor de bouw. Het verwijderen van het riool vindt plaats binnen de bestaande bouwhekken aan de Ruysdaelkade en duurt volgens huidige planning tot medio januari 2016. Met de daadwerkelijke bouw is nog niet gestart vanwege juridische procedures die lopen bij de Raad van State tegen het Bestemmingsplan. De Raad van State komt naar verwachting begin november 2015 met haar einduitspraak.

Omgeving

Stadsdeel Zuid heeft in het aanbestedingstraject sterk de prioriteit gelegd op de omgeving en het minimaliseren van omgevingshinder. Combinatie Stadlander heeft, naast een bouwmethode die zo min mogelijk overlast voor de omgeving met zich mee brengt, een eigen omgevingsmanager die tijdens de bouw het aanspreekpunt is voor al uw vragen en/of klachten.

Zijn naam is Hugo van de Wijgert, 42 jaar en woonachtig in Amsterdam. Hij heeft vijf jaar als omgevingsmanager voor de Dienst Metro (voormalige dienst Noord/Zuidlijn) gewerkt en heeft daar veel ervaring opgedaan met bouwen in de binnenstad van Amsterdam. Als intermediair tussen project en omgeving zal hij er alles aan doen om u goed te informeren, uw vragen te beantwoorden en uw eventuele klachten op te lossen. De contactgegevens van Hugo kunt u vinden aan de rechterkant van deze website.

Wilt u meer weten over het project? Ga dan naar de website van Stadsdeel Zuid, zie link hieronder. Ook is het project te vinden op Facebook: www.facebook.com/020Boerenweteringgarage